Revista Municipal Ajuntament

EL PRIVILEGI DE VIURE AL PRAT

No descobreixo res si dic que El Prat te un greu problema d’oferta d’habitatge de lloguer i de protecció oficial. Tant és així, que pràcticament sembla que poder llogar al Prat sigui només possible per privilegiats. Al mateix temps, però, hem de deixar clar que la problemàtica de l’habitatge no és un tema que puguem afrontar sense una bona planificació urbanística i al marge de les ciutats del nostre entorn.

Portem masses anys amb un mateix govern local que no ha planificat, pensant a llarg termini, conjuntament el creixement urbanístic amb el creixement d’habitatge de lloguer i de protecció oficial i ja és hora de fer un pas endavant per millorar la nostra ciutat en aquest sentit.

Mantenim que s’ha de promocionar el lloguer de l’habitatge per davant de la compra tal com fan a diferents ciutats i països europeus. Per això s’han de prendre decisions valentes, i em refereixo a totes les administracions cadascuna amb el seu camp d’acció, com podria ser que l’habitatge de protecció oficial ho fos a perpetuïtat. D’aquesta manera, l’habitatge podria retornar a l’administració pública amb el dret de tanteig i retracte, com a primera instància, per tal d’augmentar el parc d’habitatge públic i evitant l’especulació econòmica. No podem facilitar que les persones que s’han pogut beneficiar en l’adquisició d’un habitatge, al cap dels anys, treguin un rendiment econòmic igual a una altra persona que hagi adquirit un habitatge de venda privada.

Hi ha més propostes què s’han d’estudiar en profunditat per fer créixer el parc d’habitatge de lloguer o protecció oficial a la nostra ciutat com poden ser el dret a superfície que implica adquirir un habitatge per un període de temps determinat, podrien ser 75 anys, però el sol queda en mans de l’administració.

Fins i tot, volem estudiar la “masoveria urbana” entre totes aquelles persones que tinguin una habitatge buit i que vegin que no tenen masses recursos per afrontar el seu manteniment. De què va? Aquest propietari cedeix el dret a viure en aquest habitatge, de la seva propietat, a una persona que a canvi de no pagar lloguer, es compromet a reformar i a mantenir l’habitatge en bones condicions.

És l’hora de donar un pas endavant, de pensar en la gent, i sobre tot, escoltant a la gent. No tinguem por de trucar a la porta dels nostres veïns i veïnes, com administració local que som, per buscar solucions a una problemàtica social. Parlem-ne i fem un bon Prat per tothom!

#ElPratunaCiutatperViureBé